Spring til indhold

Bylaug bestyrelse

Formand  –  Preben Aabo, Hovtvedvej 6.

Næstformand – Peder Læbro Nielsen, Aggerupvej 5.

Kasser – Thomas Skov, Hovtvedvej 8.

Dines Jensen, Skovkildevej 5.

Ole Knudsen, Skovkildevej 5.

Suppleanter – Louise Lybæk Larsen og Marianne Jerritslev.